Trang chủ | Sơ đồ | Giới hạn sử dụng | Các trang web liên kết với VSL | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ với chúng tôi
Từ khóa :
Giới hạn sử dụng

Trang chủ > Giới hạn sử dụng

 


Những thông tin bên trong trang web này bao gồm: những dữ liệu về kỹ thuật và về kỹ thuật xây dựng được giới thiệu chỉ như các thông tin thông thường. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo độ chính xác của chúng, những thông tin này không nên được sử dụng hoặc quá tin vào nội dung của bất cứ ứng dụng đặc biệt nào ngoại trừ có sự kiểm tra và thẩm định về độ chính xác, sự phù hợp và sự hữu dụng của chúng. Bất cứ cá nhân nào sử dụng tài liệu này đều chịu trách nhiệm pháp lý về từng việc sử dụng đó. Công ty VSL không nhận bất cứ thư từ và giấy tờ nào ngụ ý về việc mua bán với bất cứ chủ định thông thường hay đặc biệt nào hoặc sự tự do xâm phạm vào bất cứ bản quyền, tên thương hiệu, hoặc sao chép liên quan đến các thông tin hoặc sản phẩm bao gồm, hoặc liên quan đến các tài liệu trong đó. Không có nội dung nào dưới đây được hiểu như cấp nhận một chứng chỉ, bày tỏ hoặc ngụ ý về bất cứ tình trạng độc quyền nào.


 


© 2018 Welcome to VSL International Ltd.

VSL International Ltd. / CH-053.3.001.465-2